Judge II

Hệ thống đánh giá màu sắc nhỏ gọn này cung cấp những nguồn sáng mô phỏng ánh sáng ban ngày, đèn huỳnh quang, đèn dây tóc và đèn UV một cách chân thực nhất phù hợp với nhu cầu của bạn. Judge II kết hợp một không gian phù hợp với lượng ánh sáng được phân bổ đồng đều cho việc đánh giá được chính xác hơn.

Judge II là hệ thống đánh giá màu sắc nhỏ gọn này cung cấp những nguồn sáng mô phỏng ánh sáng ban ngày, đèn huỳnh quang, đèn dây tóc và đèn UV một cách chân thực nhất phù hợp với nhu cầu của bạn. Judge II kết hợp một không gian phù hợp với lượng ánh sáng được phân bổ đồng đều cho việc đánh giá được chính xác hơn.


Chức năng của thiết bị:

• Thiết kế nhỏ gọn có thể được đặt ở bất cứ nơi đâu trong xưởng sản xuất.
• Có 5 nguồn sáng khác nhau cho bạn lựa chọn:
 + Nguồn ánh sáng ban ngày (lựa chọn D50, D65 hoặc D75).
 + Đèn dây tóc (Incandescent “A”).
 + Nguồn sáng huỳnh quang (lựa chọn 1 trong 3 nguồn sáng U30, U35, TL84).
 + Đèn Cool White (CWF).
 + Đèn UV.
• Công nghệ độc đáo "seven-phosphor fluorescent daylight" duy nhất của Xrite cho phép hiển thị nguồn sáng có độ đồng đều và chính xác nhất.
• Tuân thủ và đạt tất cả các tiêu chuẩn quốc tế về đánh giá màu sắc của mẫu như: ASTM D1729, ISO3664, DIN, ANSI and BSI.
• Nguồn sáng UV có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với nguồn sáng khác để đánh giá mẫu được chính xác hơn.
• Vùng quan sát (H x W x D): 45.3 x 61 x 49 cm
Videos:

Sản phẩm khác