Giải phóng bạn khỏi hóa chất và máy tráng
Hãy tưởng tượng việc loại bỏ chi phí bảo dưỡng và vận hành máy tráng trong khi kiểm soát tốt hơn nhờ việc loại bỏ tất cả sự biến thiên trong quá trình tráng kẽm. Doanh nghiệp của bạn sẽ trở nên khác như thế nào khi không còn phải tiêu thụ và xử lý hóa chất? Hệ thống Kodak Sonora News Process Free Plates sử dụng công nghệ Kodak’s press ready làm cho việc tạo bản kẽm không qua tráng kẽm trở thành có thật trong việc sản xuất báo.

Tăng năng lực sản xuất thông qua việc thu gọn quá trình ghi kẽm
Tiến đến quá trình in ấn nhanh hơn thông qua việc thu gọn quá trình sản xuất của bạn. Với kẽm Sonora News , tốc độ ghi ảnh nhanh kết hợp với thời gian cộng thêm và sự nhất quán được nâng cao từ việc không phải tráng kẽm mang đến sự tăng năng suất mà bạn cần để tăng hiệu suất cũng như giảm rủi ro thời gian chết trong quá trình sản xuất báo.

Đơn giản, chỉ với chất lượng Kẽm nhiệt CTP
Kẽm Sonora News cung cấp chất lượng, độ phân giải, độ chính xác, độ tin cậy và độ lặp lại mà bạn mong đợi từ Kẽm nhiệt Kodak, mà không cần phải cài đặt và bảo dưỡng máy tráng kẽm , giống như việc bạn làm với màu tím và kể cả bản kẽm “ không hóa chất”. Loại bỏ việc tráng kẽm không chỉ giảm chi phí, nó còn loại bỏ sự biến thiên. Ngoài ra kẽm Sonora News còn hoạt động tốt trong môi trường sản xuất báo tự động.

Sự bền vững
Cho dù mục đích của bạn là để phù hợp với các điều kiện về môi trường hoặc muốn trở thành người đi đầu trong việc này, kẽm Kodak Sonora News có thể giúp bạn trong quá trình trước in và trong phòng in. Kẽm Kodak Sonora News cho phép bạn không chỉ loại bỏ hóa chất, nước, năng lượng và chất thải từ quá trình tạo bản, mà còn có thể dùng cho việc in với giấy tái chế và IPA-Free fonts thường được sử dụng để sản
xuất “greener” print.

Cải thiện việc ghi bản không cần tráng
Nhiều nhà in báo đã trải nghiệm những lợi ích của việc giảm chi phí hoạt động và giảm ảnh hưởng đến môi trường của công nghệ ghi kẽm không cần tráng. Kẽm Kodak Sonora News mang đến lợi ích tương tự, cộng với việc ghi hình nhanh hơn, cải tiến khả năng in AM và FM, độ tương phản của ảnh cao hơn và mở rộng khả năng in. Do đó, dù bạn là người đang sử dụng công nghê ghi bản không cần tráng và đang chuyển qua kẽm Kodak Sonora News, hay là người mới sử dụng bản kẽm không cần tráng lần đầu, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt.

Hãy trở thành nhà in như bạn mong muốn
Với số lượng in nhỏ hay lớn của báo, kẽm Kodak Sonora News đều mang lại sự giảm thiểu chi phí vận hành cũng như ảnh hưởng môi trường trong khi vẫn tối đa hóa chất lượng in ấn của bạn thông qua khả năng FM tuyệt vời, mà không có sự biến thiên xảy ra với bản kẽm tím. Với những điểm chính như năng suất, chất lượng và khả năng chạy bài dài, thứ duy nhất mà bạn mất với kẽm Kodak Sonora News chính là máy tráng và hóa chất.