Kodak Preps phần mềm bình trang tự động, là nền tảng cho quá trình chế bản hiệu quả, giảm đáng kể chi phí
công việc và thời gian quay vòng cho sản xuất của mỗi khách hàng được sử dụng với các giải pháp lưu đồ thông dụng nhất bao gồm: Brisque, Prinergy, Apogee và Rampage hỗ trợ hệ điều hành Mac OS X cũng như Windows mới nhất và tương thích với các phần mềm Adobe Acrobat 7 và QuarkXPress 6.5.

Quy trình làm việc hoàn toàn trên PDF
Nhanh chóng và chính xác với PDF Lip 7. Nó tự động nhận mọi file PDF mà không cần phải biên dịch sang Post-Script, giảm thời gian và dung lượng đĩa. PDF File có thể lưu trữ , gửi tới thiết bị xuất hoặc xuất đi để xem bằng
phần mềm Adobe Acrobat.

Hỗ trợ JDF
Phần mềm Preps có thể nhập file JDF từ hệ thống quản lý thông tin (MIS). Khi nhập file JDF, phần mềm Preps xem nó như một việc mới và sẽ so sánh với tấc cả các chi tiết bình trang mô tả bởi MIS. Nếu không có cấu hình nào tương ứng, Preps sẽ tạo nên một trang dấu được lưu lại và có thể phục hồi khi phiếu công việc tương ứng được tạo ra. Preps sau đó xuất ra file bao gồm file gốc JDF cùng với bố cục đã được định sẵn bao gồm cả thanh dấu và phần tử. File JDF có thể được sử dụng ở công đoạn cuối của quá trình chế bản hoặc giai đoạn đầu bởi MIS để cập nhật những chi tiết bình trang bị thiếu từ bản gốc.

Hỗ trợ Mac OS X
Cải thiện quá trình xử lý và do đó không cần phải mở classic mode. 

Phần mềm thông minh Smart-Mark
Với phần mềm SmartMark người sử dụng có thể xác định nơi mà những dấu hoặc nhóm dấu có thể đặt trên tờ in liên quan đến kich thước giấy, gáy trang chứ không phải là những dấu cố định và lưu lại như template. Khi template được gắn cho một sản phẩm mới, những dấu này tự động định vị và thay đổi kích thước phù hợp với trang in, nhờ đó giảm được thời gian xử lý. Phần mềm SmartMarks có thể được đặt vào từng trang.

Hỗ trợ các tập tin tuyệt hảo
PREPS hỗ trợ các định dạng file từ hơn 200 phần mềm ứng dụng bao gồm PDF, EPS, DCS và TIFF. Bất cứ file nào cũng có thể được trộn lại và định vị lại thành một công việc duy nhất. Hỗ trợ theo yêu cầu (Print on demand) nhờ Xerox FreeFlow 2, DigiPath 3 và 4 RDO PostScript, PDF. 

Biên tập phiếu công việc một cách linh hoạt
Công việc bình trang sử dụng phiếu công việc hiện có trong thư viện của PREPS hoặc cho phép thiết kế, tùy theo yêu cầu của bạn. Hệ thống biên tập phiếu công việc trực quan giúp bạn dễ dàng tạo ra và biên tập dùng cho bất cứ một lưu đồ sản xuất hoặc thành phẩm nào.

Hỗ trợ các lưu đồ tăng cường
Phần mềm PREPS có thể được sử dụng với Brisque, Prinergy, ApogeeX & Rampage. Nó cũng hỗ trợ Prinergy EVO và phần mềm RIP mới nhất tương thích JDF của Harlequin.

Hỗ trợ in theo nhu cầu (Print on demand)
PREPS XL và PREPS Pro cho hệ điều hành Windows hỗ trợ in theo yêu cầu(on - demand printing). Phần mềm PREPS XL giúp đơn giản hóa bằng việc cộng thêm các bản và trang rời, số lượng chạy và xếp chồng, cũng như hoàn toàn kiểm soát thành phẩm với Signatures Booklet Maker (SBM) cho Xerox Docutech Printers. Ngoài ra, PREPS Pro còn hỗ trợ máy in DocuColor, Xerox FreeFlow và hệ thống DigiPath. 

Xem thử file nhờ Adobe PDF và Postcript 3
Phần mềm PREPS có ưu điểm nổi bật nhờ hoàn toàn giao kết Adobe PDF và PostSript 3 tiện cho việc xem thử nhanh chóng và chính xác. Kiểm tra các màu tách, từng màu đơn lẽ hoặc toàn bộ bài bao gồm dấu boong và màu sắc. 

Hỗ trợ 7 ngôn ngữ khác nhau
Anh, Pháp, Đức, TBN, Ý, Nhật, Trung Quốc.