Một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong chế bản là gì? Phần mềm KODAK PRINERGY Workflow. Phần mềm chế bản tự động hóa hàng đầu sẽ giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng và kiểm soát rủi ro. Cho bạn tự do hơn để phát triển doanh nghiệp.
Phần mềm ColorFlow phiên bản 2.0 Kodak ColorFlow điều phối và tối ưu hóa hiệu suất màu sắc của cả hệ thống sản xuất in trong suốt quá trình từ đầu vào đến đầu ra. Phần mềm này tích hợp thiết bị và công cụ màu sắc vào cùng một máy, giúp cho việc thiết lập màu sắc đơn giản hơn, bảo trì dễ dàng và cải tiến sự ổn định màu sắc trong suốt toàn bộ quy trình làm việc.

Điều chỉnh màu sắc - được tích hợp trong quy trình làm việc Kodak Prinergy
Phần mềm ColorFlow được tích hợp chặt chẽ vào Prinergy Workow: Người vận hành chỉ cần chọn điều kiện in và cho chạy công việc. Họ không cần phải rời khỏi giao diện của Prinergy Workow, hay phải hiểu các tùy chọn màu sắc khác nhau.

Độ chính xác và ổn định của màu sắc trong quy trình làm việc Workow
Hầu hết các thiết bị sản xuất màu sẽ kéo theo các bộ thiết lập công cụ riêng, các thủ tục và quá trình cân chỉnh màu sắc. Chúng mất thời gian để cài đặt, khó sử dụng và hoạt động độc lập với nhau. Phần mềm ColorFlow là một giải pháp đơn giản có khả năng tích hợp tất cả các thiết bị màu sắc và phối hợp các hồ sơ màu, các đường đặc tuyến màu cơ bản và màu pha.

Phần mềm ColorFlow là một giải pháp mạnh mẽ và độc đáo, hoạt động dựa trên các thuật toán cân bằng xám, chúng bảo đảm độ chính xác và đồng nhất các hiệu ứng hình ảnh của mực khi in lên giấy.

Thống nhất Quản lý màu
Phần mềm ColorFlow lưu trữ các đường đặc tuyến tông màu khác nhau, các hồ sơ màu DeviceLink, và các hồ sơ ICC và sắp xếp chúng để tạo ra màu sắc đồng nhất. Nó vượt xa sự thống nhất giữa đường đặc tuyến curves và các hồ sơ: Nó quản lý những thay đổi màu sắc.

Nếu có sự biến đổi màu sắc trên thiết bị hay máy in (chẳng hạn biến đổi trên giấy hoặc mực), ColorFlow sẽ điều chỉnh màu sắc trên các thiết bị này một cách tự động: Mất ít nhất là một phép đo để tạo ra sự đồng nhất của màu sắc trên toàn bộ quy trình làm việc. Cần thiết lập quá trình mẫu để nắm bắt và ngăn ngừa các lỗi.