Một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong chế bản là gì? Phần mềm KODAK PRINERGY Workflow. Phần mềm chế bản tự động hóa hàng đầu sẽ giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng và kiểm soát rủi ro. Cho bạn tự do hơn để phát triển doanh nghiệp.
Những chức năng cốt lõi 
  • Tạo job, liên kết, xử lý tập tin, trapping, in thử, bình trang và quản lý màu sắc.v.v..
  • Xác định và phát hiện các lỗi trước khi kết xuất.
  • Cung cấp tốt nhất về chất lượng đầu ra.
  • PRINERGY Workflow luôn dẫn đầu - được thiết kế để bạn có thể dễ dàng mở rộng khi kinh doanh của bạn phát triển.
  • Thiết kế theo từng phần và dễ dàng tùy biến - thêm khả năng tự động khi bạn cần mở rộng cơ sở hạ tầng - tích hợp sản xuất in thông thường và kỹ thuật số
  • Khả năng tương thích - hỗ trợ hầu như tất cả các thiết bị của hãng thứ 3 ngoài KODAK Tích hợp đầy đủ - tự động hóa từ công việc.
  • Giải pháp mạnh mẽ cho cả in Thương mại và Bao bì.