SpectraLight QC

Hệ thống đánh giá màu sắc với những kết quả đạt độ chính xác cao với nhiều nguồn sáng tiêu chuẩn khác nhau.

Gồm có 7 nguồn sáng tiêu chuẩn để đánh giá, nhiều hơn bất kì hệ thống nào đang có trên thị trường:
  • Nguồn ánh sáng ban ngày (lựa chọn D50 hoặc D65).
  • Đèn dây tóc (Incandescent “A”).
  • Đèn Horizon (ánh sáng lúc bình minh và hoàng hôn).
  • Nguồn sáng huỳnh quang (lựa chọn 2 trong 3 nguồn sáng U30, U35, TL84).
  • Đèn Cool White (CWF).
  • Đèn UV.
​​Có thể thiết lập cường độ chiếu (lux) để đạt được nguồn sáng mong muốn theo tiêu chuẩn ASTM hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Trang bị hệ thống cảm biến duy trì tối đa cường độ sáng (lux) giúp tăng của thọ và độ sáng của đèn.
Trang bị bộ lọc “tungsten halogen” để giả lập ánh sáng ban ngày giúp đạt được nguồn sáng chính xác nhất.
Vùng quan sát (H x W x D): 70 x 94 x 61 cm

Videos:

Sản phẩm khác