Showing 1–9 of 73 results

Bottcher

AR

Hóa chất tẩy rửa mạnh cho mực và cao su.
Kodak Preps phần mềm bình trang tự động, là nền tảng cho quá trình chế bản hiệu quả, giảm đáng kể chi phí công việc và thời gian quay vòng cho sản xuất của mỗi khách hàng được sử dụng với các giải pháp lưu đồ thông dụng nhất bao gồm: Brisque, Prinergy, Apogee và Rampage hỗ trợ hệ điều hành Mac OS...

Bottcher

Calciumfix

Hỗn hợp tẩy sạch những mãng bám canxi cứng đầu. Calciumfix khắc phục được bụi giấy bám trên lô.

Bottcher

Cao su

Trelleborg-Printing-Sheetfed-Packaging-Rollin-Infinity-plus-APAC-SEA
Trelleborg-Printing-Rollin-UV-Metal-UV-APAC-SEA (4)
Metro

Trelleborg

Cao Su Rollin Wish

Trelleborg-Rollin-Wish

Thiết bị kiểm tra màu sắc - Pantone

Capsure

Thế giới màu sắc trong một sản phẩm!