Showing all 3 results

Thiết bị mô phỏng in Offset

Thiết bị mô phỏng in Offset – IGT C1

Thiết bị mô phỏng IGT C1 cung cấp khả năng in mô phỏng cho in Offset. Máy mô phỏng C1 rất đơn giản và vô cùng hữu ích Tạo ra dải màu trong in Offset với độ dày mực cho trước và được dùng cho nhiều mục đích Được thiết kế để đo màu vi...

Thiết bị mô phỏng in Offset

Thiết bị mô phỏng in Offset – IGT Orange

IGT Orange Proofer được sử dụng cho việc mô phỏng trong in Offset. Thiết bị này rất đa năng và cũng rất dễ sử dụng Tạo ra dải màu trong in Offset với độ dày mực cho trước và được dùng cho nhiều mục đích Được thiết kế để đo màu vi tính và so...