Showing all 4 results

Kodak Preps phần mềm bình trang tự động, là nền tảng cho quá trình chế bản hiệu quả, giảm đáng kể chi phí công việc và thời gian quay vòng cho sản xuất của mỗi khách hàng được sử dụng với các giải pháp lưu đồ thông dụng nhất bao gồm: Brisque, Prinergy, Apogee và Rampage hỗ trợ hệ...
Công nghệ Kodak Spotless cho phép màu Spot có thể được tái tạo bằng các màu có sẵn thay vì phải dùng mực riêng. Với phần mềm SPOTLESS, máy in có thể giảm thời gian dừng máy và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong khi đó các nhà thiết kế và khách hàng có thể sáng tạo nhiều hơn với sản phẩm của họ.
Một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong chế bản là gì? Phần mềm KODAK PRINERGY Workflow. Phần mềm chế bản tự động hóa hàng đầu sẽ giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng và kiểm soát rủi ro. Cho bạn tự do hơn để phát triển doanh nghiệp.
Một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong chế bản là gì? Phần mềm KODAK PRINERGY Workflow. Phần mềm chế bản tự động hóa hàng đầu sẽ giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng và kiểm soát rủi ro. Cho bạn tự do hơn để phát triển doanh nghiệp.
icons8-exercise-96 chat-active-icon