Showing all 4 results

Kodak Preps phần mềm bình trang tự động, là nền tảng cho quá trình chế bản hiệu quả, giảm đáng kể chi phí công việc và thời gian quay vòng cho sản xuất của mỗi khách hàng được sử dụng với các giải pháp lưu đồ thông dụng nhất bao gồm: Brisque, Prinergy, Apogee và Rampage hỗ trợ hệ điều hành Mac OS...
KODAK Spotless nổi bằng khuôn mềm Giải pháp mở rộng thị trường phần mềm đã được chứng minh này để in Flexo . Phát triển đặc biệt cho flexo và một hành lý tưởng cho KODAK FLEXCEL hệ thống NX , nó cho phép tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả mà không bị mất tác động trực quan . Hệ thống KODAK FLEXCEL NX giải pháp làm tấm kỹ thuật số giải thưởng mà lái xe tiết kiệm chi phí trên báo chí và cho phép chất lượng in vượt trội trên hầu như tất cả các ứng dụng
Một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong chế bản là gì? Phần mềm KODAK PRINERGY Workflow. Phần mềm chế bản tự động hóa hàng đầu sẽ giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng và kiểm soát rủi ro. Cho bạn tự do hơn để phát triển doanh nghiệp.
Một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong chế bản là gì? Phần mềm KODAK PRINERGY Workflow. Phần mềm chế bản tự động hóa hàng đầu sẽ giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng và kiểm soát rủi ro. Cho bạn tự do hơn để phát triển doanh nghiệp.