Showing all 9 results

Uncategorized

iFlex

Videos:
Mang lại chất lượng vượt trội và độ tin cậy cao cho ghi bản khổ lớn. Được thiết kế với chi phí hợp lý, máy ghi bản Trendsetter Q1600 giúp cho in thương mại và bao bì offset dễ dàng cạnh tranh bằng việc nâng cao chất lượng và giảm chi phí vận hành đến mức thấp nhất. Thiết bị ghi bản khổ lớn này là kết quả của những nỗ lực không ngừng của Kodak để cung cấp các giải pháp mới mang lại lợi ích cho khách hàng và để chứng minh cam kết cải tiến CTP của Kodak.
Máy hiện Kẽm Nhiệt Kodak T-HDE

Uncategorized

SCODIX ULTRA 202

The Scodix Ultra 202 digital enhancement press fuses new levels of flexibility, quality and productivity generating unprecedented digital value.

Uncategorized

XFlex X2

Uncategorized

XFlex X4

Videos:

Uncategorized

XFlex X5

Videos:

Uncategorized

XFlex X6

Videos:

Uncategorized

XFlex X6 Offset

Videos: