Showing 1–9 of 10 results

Weilburger

SENOBOND-UV

Keo cán màng UV dùng cho màng film. Không thích hợp với bao bì thực phẩm. Phương pháp sử dụng: Máy cán màng In Flexo Sản phẩm: Keo cán màng hệ UV

Weilburger

SENOBOND-WB

Keo cán màng hệ nước và keo dán thùng carton. Không thích hợp cho bao bì thực phẩm. Phương pháp sử dụng: Máy cán màng Đơn vị tráng phủ Máy vô keo Sản phẩm: Keo cán màng film Keo nhũ lạnh Đơn vị vào keo thùng carton Keo cho các ứng dụng đặc biệt

Weilburger

SENOFLEX-WB

Hóa chất tráng phủ hệ nước dùng cho in Flexo. Không thích hợp dùng cho bao bì thực phẩm. Phương pháp sử dụng: Trước, sau in Đơn vị mực Flexo Đơn vị mực (crushing roller) Đơn vị phủ Flexo Sản phẩm:  Mực in Mực metallic Phủ chống trượt Phủ bóng Lớp lót Lót film Phủ...

Weilburger

SENOLITH-FP-DC

Hóa chất tráng phủ hệ nước dành cho bao bì thực phẩm và sản phẩm có mùi. Sản phẩm thích hợp dùng cho bao bì đựng thực phẩm trực tiếp: thực phẩm khô, thực phẩm ướt, chất béo. Phương pháp sử dụng: In flexo Đơn bị tráng phủ Inline – Offline In Ống đồng Sản...

Weilburger

SENOLITH-UV

Hóa chất tráng phủ Weilburger – Senolith UV Hóa chất tráng phủ UV. Thích hợp cho nhiều ứng dụng in UV khác nhau, không dùng cho bao bì thực phẩm. Phương pháp sử dụng: Đơn vị mực In flexo Đơn vị phủ In ống đồng In liên tục – In tách rời Offset cuộn Sản...

Weilburger

SENOLITH-WB

Hóa chất tráng phủ Weilburger – Senolith WB Hóa chất tráng phủ hệ nước. Thích hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau, không dùng cho bao bì thực phẩm. Phương pháp sử dụng: Đơn vị mực In flexo Đơn vị phủ In ống đồng In liên tục – In tách rời Offset cuộn Sản phẩm:...

Weilburger

SENOLITH-WB-FP

Hóa chất tráng phủ Weilburger – Senolith WB-FP Hóa chất tráng phủ hệ nước, thích hợp cho các ứng dụng bao bì thực phẩm khô và các hàng hóa nhạy cảm với mùi. Phương pháp sử dụng: In flexo Đơn vị phủ In ống đồng Sản phẩm: Lớp phủ chống trượt Sơn phủ Lót hiệu...

Weilburger

SENOSAFE

Hóa chất tráng phủ hệ nước và in UV, bảo vệ thương hiệu. Không phù hợp với bao bì thực phẩm Phương pháp sử dụng: In Flexo Đơn vị in phủ Inline – Offline In lụa Sản phẩm: Hiệu ứng đặc biệt

Weilburger

SENOSCREEN-UV

Hóa chất tráng phủ cho in lụa UV, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của in lụa, nhưng không phù hợp cho bao bì thực phẩm. Phương pháp sử dụng: Inline – Offline In lụa In lưới quay Sản phẩm: Chữ nổi Độ bóng cao In nổi hiệu ứng In hiệu ứng Vecni mờ...
icons8-exercise-96 chat-active-icon