Showing all 2 results

Tủ soi màu

Judge II

Hệ thống đánh giá màu sắc nhỏ gọn này cung cấp những nguồn sáng mô phỏng ánh sáng ban ngày, đèn huỳnh quang, đèn dây tóc và đèn UV một cách chân thực nhất phù hợp với nhu cầu của bạn. Judge II kết hợp một không gian phù hợp với lượng ánh sáng được phân bổ đồng đều cho việc đánh giá được chính xác hơn.

Tủ soi màu

SpectraLight QC

Hệ thống đánh giá màu sắc với những kết quả đạt độ chính xác cao với nhiều nguồn sáng tiêu chuẩn khác nhau.