Công nghệ Kodak Spotless

Kodak

Công nghệ Kodak Spotless

Công nghệ Kodak Spotless cho phép màu Spot có thể được tái tạo bằng các màu có sẵn thay vì phải dùng mực riêng. Với phần mềm SPOTLESS, máy in có thể giảm thời gian dừng máy và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong khi đó các nhà thiết kế và khách hàng có thể sáng tạo nhiều hơn với sản phẩm của họ.

Liên hệ tư vấn:

+84(0)28 3511 7658 Ext: 11

+84(0)906 602 750

icons8-exercise-96 chat-active-icon