Giải pháp chế bản Flexo – Flexcel NX

Thiết bị chế bản CTP Flexo

Giải pháp chế bản Flexo – Flexcel NX

Liên hệ tư vấn (028) 35117658 Ext: 42 hoặc 0913744881 (Mr. Phong)