Thiết bị đo màu quang phổ dạng cầu – Ci6x

Thiết bị đo màu quang phổ

Thiết bị đo màu quang phổ dạng cầu – Ci6x

Liên hệ tư vấn (028) 35117658 Ext: 42 hoặc 0913744881 (Mr. Phong)