Xrite RM200QC

Thiết bị kiểm tra màu sắc - Pantone

Xrite RM200QC

Được thiết bị dùng để đo sự khác biệt về màu sắc trên các sản phẩm và vật liệu khác nhau như sản phẩm in, bao bì, màng, plastic…

Liên hệ tư vấn (028) 35117658 Ext: 42 hoặc 0913744881 (Mr. Phong)