CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN G7 CHO GIẢI PHÁP KODAK COLORFLOW

Giải pháp Kodak ColorFlow đã được Tổ chức IDEAlliance (International Digital Enterprise Alliance) cấp bằng chứng nhận giải pháp đạt tiêu chuẩn G7.
Giải pháp sẽ giúp quý khách hàng cân chỉnh thiết bị in để đạt tiêu chuẩn G7, đáp ứng mục tiêu ổn định trong việc in ấn và thỏa mãn nhu cầu khách hàng của nhà in.

Shares

Form Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *