Idealliance cập nhật bảng màu IT8.7/5 mới.

Idealliance cập nhật bảng màu IT8.7/4 lên phiên bản mới hơn IT8.7/5

Bảng màu IT8.7/5 (TC1617x) là bản in thể hiện đặc tính máy in CMYK bằng cách kết hợp các giá trị ô màu tiêu chuẩn IT8.7/4 với các giá trị trong cột 4 và 5 của bảng in P2P51.

Được chỉ định như là một phần của tiêu chuẩn ISO 12642-3, bảng IT8.7/5 vẫn giữ số lượng ô màu như bản cũ IT8.7/4 bằng cách thay thế 29 ô màu trùng lặp từ IT8.7/4 và thay thế chúng với 29 ô màu trong cộ 4 và 5 của P2P51 bị thiếu trong bảng màu cũ IT8.7/4

Bảng IT8.7/4 đã được thay thế bằng IT8.7/5 trong tất cả các bài in test và bài in nộp chứng nhận G7 từ website của Idealliance. Mặc dù IT8.7/5 bỏ đi sự cần thiết của việc sử dụng bảng P2P51 cho việc nộp bài G7 Colorspace, tuy nhiên P2P51 vẫn được khuyên dùng cho việc nộp bài in G7 Grayscale và G7 Targeted cho việc hiệu chỉnh máy in và vẫn cần thiết cho một số hiệu chuẩn G7 và phần mềm hiệu chuẩn khác.

Download

Để download, Quý khách hàng vui lòng sử dụng link này: Idealliance IT875 Characterization Chart

Shares

Form Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

icons8-exercise-96 chat-active-icon