Miraclon Hợp Tác Với Paper Converting Machine Company Thành Lập Trung Tâm Sáng Tạo Bao Bì Mới.

Miraclon đã trở thành đối tác công nghệ bản in duy nhất của Paper Converting Machine Company (PCMC) ở trung tâm sáng tạo bao bì mới của công ty này. Trung tâm được mở chính thức tại Green Bay, Wisconsin và 26/4/2022. Trung tâm sáng tạo mới được trang bị hệ thống KODAK FLEXCEL NX với giải pháp KODAK FLEXCEL NX Ultra Solution để hỗ trợ cho mục tiêu tạo ra một môi trường không dung môi của PCMC.

Rodney Pennings – Giám đốc bán hàng In ấn, tráng phủ và laminate của PCMC cho hay: “Đã từ lâu chúng tôi mong có được sự linh hoạt trong việc chế tạo bản in để thử nghiệm và trình diễn cho khách hàng và đối tác của chúng tôi, sự hợp tác với Miraclon đã cho phép chúng tôi hiện thực hóa mong muốn này. Chúng tôi đã luôn đạt được nhiều thành công lớn khi dùng bản in FLEXCEL NX để in thử, vì vậy đề nghị họ trở thành đối tác sản xuất bản in trong trung tâm sáng tạo bao bì mới của chúng tôi là một quyết định rất dễ dàng”

Trung tâm sáng tạo bao bì cũng sẽ được Miraclon sử dụng để in thử và trình diễn cho khách hàng, điều này mang lại cho khách hàng tiềm năng ở Mĩ và Canada có cơ hội chứng kiến tận mắt hiệu quả và năng lực chất lượng mà công nghệ FLEXCEL NX mang lại.

Rich Rogals, Giám Đốc thương mại khu vực Mĩ và Canada của Miraclon kết luận: “Quan hệ với PCMC là một phần chiến lược của Miraclon nhằm hợp tác với các đối tác trong ngành để cùng nhau chuyển đổi Flexo. Nó  cũng cho phép chúng tôi chứng minh cách bản in FLEXCEL NX mang lại sự ổn định và kiểm soát cao trên máy in và cho phép cải thiện hiệu quả và thời gian hoạt động của máy in, cuối cùng giúp cải thiện lợi nhuận tài chính của doanh nghiệp”

Shares

Form Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *